ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  นายวสันต์  ศรีอันประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในการนี้มีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ