ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลทุกคนให้การต้อนรับ นางสมพร ธิติรังสี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลแขวงสมุทรปราการ

นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลทุกคนให้การต้อนรับ นางสมพร ธิติรังสี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลแขวงสมุทรปราการ


เอกสารแนบ