ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ

นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ


เอกสารแนบ