ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวงสมุทรปราการร่วมเเสดงความยินดีกับนางสาวเกศสุดา ชินบุตรเเละครอบครัว เจ้าหน้าศาลเเขวงสมุทรปราการ เนื่องจากคลอดบุตรสาว ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวงสมุทรปราการร่วมเเสดงความยินดีกับนางสาวเกศสุดา ชินบุตรเเละครอบครัว เจ้าหน้าศาลเเขวงสมุทรปราการ เนื่องจากคลอดบุตรสาว ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ


เอกสารแนบ