ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการ ?เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน?

ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการ ?เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน?
วันนี้ (31 พฤษภาคม  ๒๕๖๐) ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการ “เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการบังคับคดีผู้ประกันและการนำส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายวิเชียร  วงศ์วัชรวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ทั้งนี้ มีผู้ประกันสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแขวงสมุทรปราการวันนี้ (31 พฤษภาคม  ๒๕๖๐) ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการ “เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน”  


เอกสารแนบ