ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสมุทรปราการมอบเงินสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน

ศาลแขวงสมุทรปราการมอบเงินสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน
          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖๐ นางสาวสมรศรี  ตีระวัฒนานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดอนเมือง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ มอบเงินสวัสดิการให้กับนางสรชา  เป้าประสิทธิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรณีคู่สมรสเข้าพักรักษาตัว  ณ  โรงพยาบาลศิริราช พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสที่มาฝึกงาน ณ ศาลแขวงสมุทรปราการ


เอกสารแนบ