ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดานางมรุสรินทร์ ไปสุวรรณ์

ศาลแขวงสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดานางมรุสรินทร์  ไปสุวรรณ์
         เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560  เวลา 19.30 น. นางสาวสมรศรี  ตีระวัฒนานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดอนเมือง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในงานสวดอภิธรรมศพมารดานางมรุสรินทร์  ไปสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ในการนี้มีผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  ณ วัดหัวลำภูทอง (วัด 12 ธันวาราม) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ           ต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นางสาวสมรศรี  ตีระวัฒนานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดอนเมือง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ