ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแขวงสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 นาฬิกา สำนักพระราชวังได้จัดวันบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพียง  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


เอกสารแนบ