ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

พิธีสวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.นายวสันต์  ศรีอันประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 5 ของเดือน ในการนี้มีข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการของศาลแขวงสมุทรปราการ  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ