จำนวนข่าวทั้งหมด 109
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นายเสกสรรค์ ทรัพย์นิเวศน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นายเสกสรรค์ ทรัพย์นิเวศน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  :: ข่าวที่ 310   :: วันที่ 26 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลแขวงสมุทรปราการเรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 309   :: วันที่ 15 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลแขวงสมุทรปราการร่ามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ศาลแขวงสมุทรปราการร่ามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  :: ข่าวที่ 308   :: วันที่ 14 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 35 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2556 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2556 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร
  :: ข่าวที่ 307   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 28 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จและร่วมฟังสวดพระพิธีธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จและร่วมฟังสวดพระพิธีธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  :: ข่าวที่ 306   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 304   :: วันที่ 24 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันฉลองพระชันษา 100 ปี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันฉลองพระชันษา 100 ปี
  :: ข่าวที่ 303   :: วันที่ 8 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 56 )
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 302   :: วันที่ 2 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 65 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล เดินทางเข้าพบท่านพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล เดินทางเข้าพบท่านพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
  :: ข่าวที่ 301   :: วันที่ 1 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 38 )
ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสวัสดิการให้แก่ นางสาวเกศสุดา ชินบุตร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสคลอดบุตร
ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสวัสดิการให้แก่ นางสาวเกศสุดา ชินบุตร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสคลอดบุตร
  :: ข่าวที่ 300   :: วันที่ 1 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการ จัดตั้งห้องสืบพยานล่วงหน้าโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference Courtroom )
ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการ จัดตั้งห้องสืบพยานล่วงหน้าโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference Courtroom )
  :: ข่าวที่ 299   :: วันที่ 24 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 96 )
สำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้ศาลแขวงสมุทรปราการประสานงานขอใช้พื้นที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดทำเป็นห้องสืบพยานด้วยระบบการประชุมทางจอภาพ ฯ
สำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้ศาลแขวงสมุทรปราการประสานงานขอใช้พื้นที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดทำเป็นห้องสืบพยานด้วยระบบการประชุมทางจอภาพ ฯ
  :: ข่าวที่ 298   :: วันที่ 18 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 49 )
คำสั่งศาลแขวงสมุทรปราการเรื่อง นโยบายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความในคดี
  :: ข่าวที่ 297   :: วันที่ 11 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 295   :: วันที่ 11 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 47 )
ประกาศศาลแขวงสมุทรปราการเรื่องการลงชื่อและให้ทะเบียนทนายความขอแรง
  :: ข่าวที่ 294   :: วันที่ 3 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดบรรยายโครงการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์มิติใหม่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมไทย โดยนายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดบรรยายโครงการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์มิติใหม่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมไทย โดยนายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
  :: ข่าวที่ 293   :: วันที่ 22 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 85 )
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพฯ
  :: ข่าวที่ 292   :: วันที่ 19 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 75 )
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
  :: ข่าวที่ 291   :: วันที่ 14 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ นำคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ นำคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  :: ข่าวที่ 290   :: วันที่ 8 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 101 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ บรรยายข้อกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐและเอกชน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ บรรยายข้อกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐและเอกชน
  :: ข่าวที่ 288   :: วันที่ 2 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 46 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |