จำนวนข่าวทั้งหมด 105
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 360   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 276 )
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 359   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร”
  :: ข่าวที่ 358   :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  :: ข่าวที่ 357   :: วันที่ 29 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในโอกาส  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 356   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
เนื่องในโอกาสสำนักงานศาลยุติธรรมครบรอบ 132 ปี ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และบริจาคเงินและสิ่งของฯ
เนื่องในโอกาสสำนักงานศาลยุติธรรมครบรอบ 132 ปี ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และบริจาคเงินและสิ่งของฯ
  :: ข่าวที่ 355   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญ  เนื่องในโอกาสครบรอบ 132  ปี ศาลยุติธรรม
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 354   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 353   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  :: ข่าวที่ 352   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 445 )
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ นำคณะผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ นำคณะผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์และจัดการประกวดเทพีสงกรานต์
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์และจัดการประกวดเทพีสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการร่วมประชุมหารือถึงการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM มาใช้กับผู้ที่กระทำคว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการร่วมประชุมหารือถึงการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM มาใช้กับผู้ที่กระทำคว
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารศาลแขวงสมสุทรปราการ (ครั้งที่ 4)
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 27 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร”
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร”
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการพัฒนาจิต จริยธรรมของข้าราชการ  โดยพระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนทสิริ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการพัฒนาจิต จริยธรรมของข้าราชการ โดยพระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนทสิริ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลแขวงสมุทรปราการได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขภัยพิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ศาลแขวงสมุทรปราการได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขภัยพิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมนำเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์มาใช้กับผู้ต้องโทษในศาลแขวงสมุทรปราการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมนำเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์มาใช้กับผู้ต้องโทษในศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 342   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในคดีที่ได้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์และสันติวิธีคดีชั้นฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในคดีที่ได้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์และสันติวิธีคดีชั้นฎีกา
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |