จำนวนข่าวทั้งหมด 112
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 367   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 366   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมประชุมติดตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมประชุมติดตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  :: ข่าวที่ 365   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1
  :: ข่าวที่ 364   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ  ให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจภาครัฐและคณะบุคคลากรจากธนาคารกรุงไทยฯ
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจภาครัฐและคณะบุคคลากรจากธนาคารกรุงไทยฯ
  :: ข่าวที่ 363   :: วันที่ 21 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพฯ
ศาลแขวงสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพฯ
  :: ข่าวที่ 362   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ  ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลแขวงสมุทรปราการ
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 361   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 360   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 276 )
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 359   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร”
  :: ข่าวที่ 358   :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  :: ข่าวที่ 357   :: วันที่ 29 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในโอกาส  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 356   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
เนื่องในโอกาสสำนักงานศาลยุติธรรมครบรอบ 132 ปี ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และบริจาคเงินและสิ่งของฯ
เนื่องในโอกาสสำนักงานศาลยุติธรรมครบรอบ 132 ปี ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และบริจาคเงินและสิ่งของฯ
  :: ข่าวที่ 355   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญ  เนื่องในโอกาสครบรอบ 132  ปี ศาลยุติธรรม
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 354   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 353   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  :: ข่าวที่ 352   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 448 )
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ นำคณะผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ นำคณะผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์และจัดการประกวดเทพีสงกรานต์
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์และจัดการประกวดเทพีสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |