จำนวนข่าวทั้งหมด 157
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับนายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรป
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับนายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรป
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 134 )
ข้าราชการศาลแขวงสมุทรปราการร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการศาลแขวงสมุทรปราการร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสย้ายไปปฎิบัตราชการ ฯ
ศาลแขวงสมุทรปราการร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสย้ายไปปฎิบัตราชการ ฯ
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการมอบเงินสวัสดิการ ฯ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการมอบเงินสวัสดิการ ฯ
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ     เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 2/2558
นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
อบรมตามโครงการ “มาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่”
อบรมตามโครงการ “มาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่”
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
อบรมตามโครงการ “ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
อบรมตามโครงการ “ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมโครงการฟังธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมโครงการฟังธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
คณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
คณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ แหล่งป่าหมุ้น นิติกรปฏิบัติการ
พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ แหล่งป่าหมุ้น นิติกรปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อแจ้งสรุปผลการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลแขวงสมุทรปราการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อแจ้งสรุปผลการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ”
ศาลแขวงสมุทรปราการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ”
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 1/2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 1/2558
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”
ศาลแขวงสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ คดีเยาวชนและครอบครัว” ให้แก่นักเรียนนักศึก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ คดีเยาวชนและครอบครัว” ให้แก่นักเรียนนักศึก
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมีนบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมีนบุรี
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |