จำนวนข่าวทั้งหมด 145
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศศาลแขวงสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลแขวงสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครทนายขอแรงประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ณ อาคารศาลแขวงสมุทรปราการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ณ อาคารศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุม โครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุม โครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมสดับพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมสดับพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เดือน พฤษภาคม 2558
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสมุทรปราการให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” แก่คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสมุทรปราการให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” แก่คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมงาน “สัปดาห์ วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี”
สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมงาน “สัปดาห์ วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี”
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหว
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้พิพากษา และคณะหัวหน้าฝ่ายในศาลฯ
นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้พิพากษา และคณะหัวหน้าฝ่ายในศาลฯ
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการ “การบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์”เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการในศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการ “การบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์”เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการในศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เดือน เมษายน 2558
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1 ประจำปี 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1 ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับ นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการให้การต้อนรับ นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ศาลแขวงสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ประชาชน/     ผู้ประกอบธุรกิจกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) :
นายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ประชาชน/ ผู้ประกอบธุรกิจกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) :
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |