ศาลแขวงสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 125
ผบ10488/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
ผบ14986/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14987/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14988/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14989/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14990/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14991/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14992/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14993/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14994/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14995/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14996/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14997/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14998/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ14999/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15000/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15001/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15002/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15003/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15004/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15005/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15006/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15007/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15008/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15009/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15010/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15011/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15012/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15013/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15014/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15015/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15016/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15017/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15018/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15019/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15020/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15021/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15022/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15023/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15024/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15025/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15026/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15027/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15028/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15029/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15030/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15031/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15032/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15033/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15034/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15035/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15036/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15037/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15038/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15039/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15040/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15041/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15042/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15043/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15044/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15045/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15046/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15047/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15048/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15049/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15050/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15051/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15052/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15053/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15054/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15055/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15056/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15057/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15058/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15059/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15060/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15061/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15062/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15063/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15064/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15065/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15066/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15067/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15068/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15069/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15070/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15071/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15072/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15073/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ15074/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ6338/2561
นัดพิจารณาคดี/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
ม1026/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ม1031/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ม1046/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ม1047/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ม1048/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ม1115/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ม1121/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ม424/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
ม440/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
ม476/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
ม611/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
ม995/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
อ10787/2559
นัดฟังผลการชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13:00
อ3829/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ399/2560
นัดฟังผลการผ่อนชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อ4015/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:30
อ4177/2559
นัดฟังผลการผ่อนชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13:00
อ4455/2560
นัดฟังผลการชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ4565/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
อ4973/2560
นัดฟังผลการผ่อนชำระ/ฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:00
อ5441/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
อ5766/2561
นัดฟังคำสั่งหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 10:00
อ5838/2558
นัดฟังคำพิพากษา/ฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10:00
อ5897/2560
นัดฟังผลผ่อนฯ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ6044/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ6160/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:30
อ6448/2557
นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ6895/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
อ7107/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:30
อ8115/2561
นัดไกล่เกลี่ยหรือนัดพร้อม
เวลา 13:00
อ8184/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ8461/2559
นัดฟังผลการผ่อนชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13:00
อ8525/2561
ค้มครองสิทธิฯ/นัดพร้อม
เวลา 08:30
อ8551/2561
ค้มครองสิทธิฯ/นัดพร้อม
เวลา 13:00