ศาลแขวงสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

          เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 นายวสันต์  ศรีอันประเสริฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลแขวงสมุทรปราการ เรื่อง “ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับเข้าร่วมประชาคมอาเซียน” ณ  โรงแรมเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ