ศาลแขวงสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
อ1574/2561
นัดพร้อม
เวลา 13.00 น.
อ2827/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
อ3034/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
อ3749/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ498/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ8815/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.